Miljö

Miljöarbetet är prioriterat hos oss på Responstryck. Lika måna som vi är om att göra ett gott intryck vår omgivning är vi om att lämna ett så litet avtryck som möjligt i vår omgivning. Därför är hela vår produktionskedja sedan många år tillbaka miljöcertifierad enligt Svanen.

Långsiktigt och hållbart

Välkommen till ett Svanencertifierat tryckeri.

Svanenmärket visar att en produkt är ett bra alternativ för miljön. Kraven för att få använda märkningen är stränga och vi har fått hela vårt produktionsflöde noga granskat. Miljömärkningen handlar inte bara om pappret som används utan också om tryckfärg, rengöringsmedel, makulaturmängd och en hel rad andra kriterier. Att vi är godkända innebär bland annat att vi har möjligheten att miljömärka våra kunders trycksaker med Svanens logotyp.

Vi får ofta frågan om vad skillnaden är mellan att använda miljögodkänt papper och att anlita ett miljögodkänt tryckeri. Svaret är enkelt. Ett miljövänligt papper som täcks med tryckfärg som innehåller ”fel” kemikalier blir ju inte en miljöanpassad produkt. Det är ungefär som att köpa en miljöbil för att sedan ändå köra den på traditionellt bränsle.

I takt med att allt fler företag antar en genomarbetad miljöpolicy, ökar också efterfrågan från våra kunder på märkning av deras trycksaker med Svanen-logotypen.

Visa mottagarna av din trycksak att ditt företag har gjort ett bra miljöval genom att låta oss få märka din nästa trycksak med Svanen!

Om Responstryck